Activiteiten

PBO-bijeenkomsten
Elke maand komen de leden van AN Rotterdam bij elkaar voor een lezing, workshop of training in het kader van de Permanente BeroepsOntwikkeling (PBO) van architecten.

Excursies
Het bekijken van geslaagde architectuurprojecten is inspirerend voor de beroepspraktijk en ook gewoon leuk. Daarom trekken de leden van AN Rotterdam twee keer per jaar een dag uit voor een exursie.

Kwaliteitsbeheer
De leden van AN Rotterdam streven naar en zien toe op een kwalitatieve bedrijfsvoering van de eigen architectenbureaus middels een systeem van onderlinge intervisie.

%d bloggers liken dit: