Over AN Rotterdam

In 2005 heeft een groep kleine architectenbureaus uit de regio Rotterdam-Rijnmond een kenniscluster opgericht, onder de vlag van de Bond van Nederlandse Architecten en begeleid door innovatieadviseurs van Syntens. De doelstelling luidde destijds: ‘De leden van BNA XS hebben als doelstelling een cluster te vormen om gezamenlijk te werken aan een sterke profilering voor de bureaus van de leden en voor de BNA XS als groep’. De groep stond jarenlang bekend onder de naam XS-Rijnmond en opereert sinds 2019 onder de naam AN Rotterdam (Architectennetwerk Rotterdam).

AN Rotterdam logo

AN Rotterdam heeft zich in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een volwassen kenniscluster dat leunt op twee pijlers:

  1. Permanente BeroepsOntwikkeling (PBO): invulling geven aan de PBO middels actieve kennisuitwisseling tussen de leden onderling, excursies en inkopen van kennis;
  2. Streven naar en toezien op een kwalitatieve bedrijfsvoering. Voorheen middels jaarlijkse TNO audit, inmiddels middels een systeem van onderlinge intervisie. De kwaliteitscriteria zijn opgezet door AN Rotterdam.