Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de voorzitter van AN Rotterdam,

René Onsia, tel. 010-484 88 86, e-mail info@onsia.nl

of de programmabeheerder,

Wendy Voorwinde, tel. 010-404 78 40, e-mail info@voorwindearchitecten.nl